Hop til undermenu

Bestyrelse

Danske Filminstruktører repræsenteres ved en bestyrelse på otte medlemmer og et sekretariat.

Bestyrelsen:

 

 Bagest fra venstre: Rasmus Kloster Bro, Birgitte Stærmose, Klaus Kjeldsen (næstformand), Mette-Ann Schepelern & Christian Bonke.

Forrest fra højre: Søren Kragh-Jacobsen, Christina Rosendahl (formand) & Anders Refn.