Hop til undermenu

Er der en ”corona-klausul” i din instruktørkontrakt?

Så husk at kontakte vores jurister!

En del producenter er begyndt at indsætte ”corona” eller ”force majeure” klausuler i kontrakterne, når de ansætter instruktører. Klausulen giver producenten en fleksibilitet til f.eks. at udskyde og aflyse optagedage i tilfælde af, at produktionen rammes af corona-tilfælde. 

Det er forståeligt i den nuværende situation, men vi oplever, at nogle af disse klausuler indeholder meget problematiske bestemmelser for instruktøren. Derfor er det ekstra vigtigt, at du kontakter os, og får vores jurister til at vejlede dig.

Hvis det er nødvendigt at indsætte en corona-klausul i din kontrakt, er det Danske Filminstruktørers anbefaling at bruge formuleringen nedenfor.

Formulering anbefalet af Danske Filminstruktører

”Da der på tidspunktet for aftaleindgåelsen er tale om en ekstraordinær situation, hvor produktioner må udsættes og/eller aflyses på grund af Covid-19, er det særskilt aftalt, at Producenten har adgang til at ændre i produktionsplanen og/eller udskyde optagelser, såfremt dette efter Producentens skøn måtte vise sig nødvendigt som følge af Covid-19. Ved ændringer eller udskydelse skal Producenten tilpasse den nye produktionsplan med Instruktørens øvrige engagementer. Såfremt dette ikke er muligt, indgår parterne en konkret aftale. Producentens rettigheder i relation til dette er betinget af, at Producenten overfor skuespillerne har en omtrentlig tilsvarende ret til at ændre i produktionsplanen og/eller udskyde optagelser.”