Hop til undermenu

Råd & udvalg

Danske Filminstruktører er repræsenteret i adskillige råd og udvalg inden for branchen.

Danske Filminstruktørers Legatudvalg:

Mette-Ann Schepelern
Daniel Kragh-Jacobsen
Katrine Borre
Peter Hausner
Eva Marie Rødbro
Andrias Høgeni
Cecilie Mcnair
Uri Schwarz
Klaus Kjeldsen (bestyrelsens repræsentant) 

DFI Rådet for Kort- og Dokumentarfilm:
Ida Grøn

DFI Rådet for Spillefilm:
Rasmus Kloster Bro

Dansk Kunstnerråds post i DFI's kontaktudvalg:
Lin Alluna

TAKE-redaktion

  • Martin Strange-Hansen
  • Klaus Kjeldsen
  • Ida Grøn
  • Karen Bernheim
Create Denmark bestyrelse:
Christina Rosendahl (ordførende)
 
Create Denmark, koordinationsudvalg:
Sandra Piras
 

COPY-DAN:
Fællesbestyrelsen: Klaus Kjeldsen
AVU-kopier: Klaus Kjeldsen
Verdens-tv: Sandra Piras
Blankbånd: Sandra Piras

Dansk Kunstnerråd:
Lin Alluna

DFI Dialogforum for diversitet:
Christina Rosendahl/Rasmus Kloster Bro

Psykisk arbejdsmiljø – sexkrænkelser og magt
Christina Rosendahl        

Solidarisk Kameraudlejning
Rasmus Kloster Bro

Statens Kunstfonds repræsentantskab:
Mette-Ann Schepelern

Filmkontakt Nord/ Nordisk Panorama:
Lin Alluna

FERA- Féderation Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel:
Birgitte Stærmose

Oscarudvalget:
Skiftende bestyrelsesmedlemmer

Komiteen for IB-prisen 
Annette K Olesen & Per Fly

Kritisk revisor:
Karsten Kiilerich

SNF - Sammenslutningen af Nordiske Filminstruktører:
Sandra Piras