Hop til undermenu

Råd & udvalg

Danske Filminstruktører er repræsenteret i adskillige råd og udvalg inden for branchen.

Danske Filminstruktørers Legatudvalg:
Cæcilia Holbek Trier
Mette-Ann Schepelern
Daniel Kragh
Charlotte Sachs Bostrup
Katrine Borre
Ala'A Mohsen
Klaus Kjeldsen (bestyrelsens repræsentant) 

DFI Rådet for Kort- og Dokumentarfilm:
Christian Bonke

DFI Rådet for Spillefilm:
Birgitte Stærmose

DFI Festivaludvalg for Kort- og Dokumentarfilm:
Oliver Ussing

Dansk Kunstnerråds post i DFI's kontaktudvalg:
Martin Strange-Hansen

TAKE-redaktion

  • Martin Strange-Hansen
  • Klaus Kjeldsen
  • Ida Grøn
  • Karen Bernheim
Create Denmark bestyrelse:
Christina Rosendahl (ordførende)
 
Create Denmark, koordinationsudvalg:
Sandra Piras
 

COPY-DAN:
Fællesbestyrelsen: Klaus Kjeldsen
AVU-kopier: Klaus Kjeldsen
Verdens-tv: Sandra Piras
Blankbånd: Sandra Piras

Dansk Kunstnerråd:
Christina Rosendahl (FU) 

DFI Dialogforum for diversitet:
Christina Rosendahl

Psykisk arbejdsmiljø – sexkrænkelser og magt
Christina Rosendahl        

Solidarisk Kameraudlejning
Rasmus Kloster Bro

Statens Kunstfonds repræsentantskab:
Mette-Ann Schepelern

Filmkontakt Nord/ Nordisk Panorama:
Christian Bonke

FERA- Féderation Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel:
Birgitte Stærmose

Oscarudvalget:
Anders Refn

Komiteen for IB-prisen 
Annette K Olesen & Per Fly

Kritisk revisor:
Karsten Kiilerich

SNF - Sammenslutningen af Nordiske Filminstruktører:
Sandra Piras