Hop til undermenu

Sekretariat

Danske Filminstruktører repræsenteres ved et sekretariat og en bestyrelse.

Sandra PirasSandra Anne Piras, Sekretariatschef. Cand. jur. med speciale i ophavsret fra Københavns Universitet i 1992 - ansat siden september 2000. Sandra har ansvaret for sekretariatets daglige drift og for kontakten til foreningens samarbejds- og forhandlingspartnere. Efter dimissionen fra universitetet blev hun ansat som forbundsjurist i Dansk Skuespillerforbund, hvor hun primært forhandlede kontrakter og overenskomster på film- og tv-området. sandra@filmdir.dk

 

 

Christine VestergårdChristine Vestergård Hüttel, Chefjurist. Cand. jur. fra Københavns Universitet i 2012 med speciale i ophavsret og kontraktsret. Blev ansat i foreningen i maj 2015 efter en fortid med forhandling af aftaler som juridisk konsulent i Koda. Christine har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter, deltage i DR -overenskomstforhandlinger, arbejdet i Copydan mv. Derudover vejleder Christine medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. christine@filmdir.dk

Lars KraghLars Kragh, Juridisk konsulent. Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i immaterialret, kontraktsret samt markedsføringsret. Blev ansat i foreningen 2012, efter en fortid som advokat, og har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter samt for at hjælpe medlemmerne i tilfælde af arbejdsgiveres konkurs mv. Lars vejleder i øvrigt medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. lars@filmdir.dk

 

 

 

Karen BernheimKaren Bernheim, Projektleder og kommunikationsansvarlig. Cand. Mag. i Medievidenskab fra Københavns Universitet i 2008. Blev ansat i foreningen i januar 2015, efter en fortid som projektleder i Koda. Karen varetager foreningens medlemskommunikation, projektleder vores arrangementer, er redaktør på www.filmdir.dk og på vores medlemsblad TAKE. karen@filmdir.dk

 

 

Karin Camphausen, Sekretær. Læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2003. Blev ansat i foreningen i november 2017 og varetager de administrative opgaver i Danske Filminstruktører. Karin har den daglige medlemskontakt og er dermed tovholder på legatansøgninger, medlemsindmeldelser, pressekort mm. Karin passer også på Animationssammenslutningen ANIS i forhold til medlemsindmeldelser og mailkorrespondancer. karin@filmdir.dk

 

 

Lærke Drews, Chef for data og udvikling. Cand.mag. i filmvidenskab fra Københavns Universitet i 2011. Lærke har været tilknyttet foreningen som konsulent siden 2008. Lærke varetager drift og udvikling af foreningens rettighedsdatabase, forvaltning af rettighedsdata samt research og analyse af data- og beregningsgrundlag m.v. laerke@filmdir.dk

 

  

 

Annette Bjørg HansenAnnette Bjørg Hansen, Databehandler. Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, forfatter af børne- og ungdomsbøger, og ansat i foreningen siden januar 2018. Annette arbejder med identifikation af data, databehandling i foreningens databasesystem samt research af oplysninger. annettebh@filmdir.dk