Hop til undermenu

Vejledning til dig med indkomst på B-honorar

OBS! Der er indgået aftale om at forlænge og udvide kompensationsordningerne til og med 31. januar 2021. Du kan læse mere og ansøge her 

Hvis du primært eller udelukkende modtager B-honorar, kan du bruge denne ordning i forbindelse med Corona-situationen, hvis du opfylder disse krav:  

  • Du skal have haft en indtægt i 2019 på mindst 10.000 kr. i snit per måned i B-honorar
  • Du skal have et forventet indtægtstab i B-honorar på mindst 30 % pga. corona i den periode, ordningen gælder

Og yderligere:

  • Du kan få kompensation på op til 90 % af det forventede B-indkomsttab, dog max. 23.000 kr. per måned
  • Ordningen gælder fra 9. marts 2020 til 31. januar 2021

  • Ved ansøgning skal der indsendes tro- og love erklæring om forventet tab
  • Eksempel: du har i 2019 instrueret forskellige projekter på B-honorar, som gav dig en samlet årsindtægt på 150.000 kr. i B-honorar (= i snit 12.500 kr. per måned). Du skulle være startet på flere projekter her i foråret, som ville give dig en indtægt på 30.000 kr. i B-honorar, men disse projekter er udskudt/aflyst pga. corona. Du kan nu søge kompensationsordningen og skal indsende dokumentation for indtægt i 2019 samt tro- og love erklæring om dit forventede tab i B-indkomst i perioden 9. marts 2020 til 31. januar 2021. 
  • Uddybende vejledning finder du her