Hop til undermenu

Erklæringstekst ifm. håndtering af anklager mod en potentiel krænker

Work in progress

I Danske Filminstruktører kan vi komme i den situation, at vi både repræsenterer medlemmer, der er blevet krænket og medlemmer, der anklages for at krænke. Begge har brug for klare linjer omkring forventede konsekvenser af en anklage. Dels for at hjælpe den anklagede med at tage ansvar. Dels så en krænket person ikke holder sig tilbage med en anklage, af frygt for konsekvenserne for en leder, en arbejdsplads eller lignende. Ud over indsatserne for at understøtte den krænkede, er det derfor også nødvendigt at tilbyde indsatser for det medlem, der anklages for at krænke. Indsatser, hvor vi bl.a. forholder os til:  

  • Hvilke konkrete processer skal igangsættes i starten af forløbet, for at afklare sagen ?
  • Hvilke instanser/personer skal involveres? 
  • Hvilke værktøjer skal vi benytte os af for at afklare faktum?
  • Hvilke presse- og personlighedsretlige rettigheder har en instruktør, som i pressen og blandt medlemmerne anklages som potentiel krænker? 
  • Hvordan skaber vi fokus på bevidste og ubevidste handlemønstre, så de kan undgås i fremtiden? 
  • Danske Filminstruktører udvikler indsatsen i samarbejde med Kathy Garmezy, kvinden bag Producers Guild of Americas store indsats for forebyggelse af grænseoverskridende adfærd i film- og tv.  

Dette initiativ arbejdes der løbende på, og er fortsat i støbeskeen.