Hop til undermenu

Indsatser mod grænseoverskridende adfærd

Danske Filminstruktører har sammen med Producentforeningen, Dansk Teater & Dansk Skuespillerforbund taget initiativ til et forskningsprojekt, udarbejdet af Aarhus Universitet, der skal afdække grænseoverskridende adfærd i både film- og scenekunstbrancherne. 

Forskningsprojektet har nu resulteret i undersøgelsen fra Aarhus Universitet:

GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD
Diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i film-, tv- og scenekunstbranchen

Undersøgelsen blev offentliggjort d. 10. november 2020, og konklusionerne viser tydeligt, at der er store udfordringer også i vores branche.

Læs rapporten med undersøgelsen her. 

Vi er derfor gået i gang med et udviklingsarbejde, der skal medvirke til at ruste ledere og andre vores branche bedre til at imødegå grænseoverskridende adfærd. Det foregår både i et fælles brancheregi og i egne indsatser i Danske Filminstruktører. 

Læs om de fælles indsatser på tværs af film-, tv- og teaterbranchen her. 

Danske Filminstruktørers indsatser mod grænseoverskridende adfærd

I Danske Filminstruktører har vi lanceret en række egne indsatser mod grænseoverskridende adfærd, som vi har målrettet til vores medlemmer.

Læs mere om indsaterne samt datoer for medlemsmøder og seminarer ved at klikke på links herunder. Vi vil løbende opdatere siden her med vores egne og fælles brancheindsatser mod grænseoverskridende adfærd.

1. Henvendelser om grænseoverskridende adfærd til kontaktperson i sekretariatet Karen Bernheim

2. Første lederkursus for medlemmer om retssikkerhed og lederskab

3. Andet lederkursus for medlemmer om instruktørens lederskab ved grænseoverskridende adfærd

4. Henvisning til ledelsesrådgivning af instruktører hos Hartmanns

5. Henvisning til krisepsykologhjælp hos Hartmanns

6. Opkvalificering af sekretariat & formandskab

7. Erklæringstekst ifm. håndtering af anklager mod en potentiel krænker