Hop til undermenu

Legatansøgning Blankbåndsmidler

Danske Filminstruktørers Legatudvalg uddeler midler fra den kollektive tredjedel af Blankbåndsmidlerne fra COPY-DAN.

Alle ansøgninger indsendes digitalt via linket 'Ansøg om legatmidler' nedenfor. Legatansøgninger til Danske Filminstruktørers legatudvalg udelukkende udfyldes og indsendes online via linket 'Ansøg om legatmidler' nedenfor.

Legatansøgningsrunde 2 - 2018 er nu åben. Ansøgningsfristen er søndag den 6. maj kl. 23.30. Svar på ansøgningerne kan forventes medio juni 2018.

Vedhæftede filer bedes lægges ind som PDF.

Sådan søger du: 

 • Når du klikker på linket, kommer du videre til en side, hvor du kan udfylde og sende din ansøgning digitalt.
 • OBS! Du kan først udfylde en legatansøgning, når næste legatansøgningsrunde er åben.
 • Vær opmærksom på at udfylde alle felter, der er markeret med rød *
 • Når ansøgningsfristen er slut, lukker perioden automatisk, og du har ikke længere mulighed for at søge legater til pågældende runde.
 • Du kan søge igen, når vi åbner op for efterfølgende runde. 
 • BRUG FOR HJÆLP? Skriv til os på mail@filmdir.dk eller ring på 33330888
 • Ansøgninger som ikke opfylder de i vejledningen anførte kriterier behandles ikke. (Se vejledning i pdf. nederst på denne side)
 • Grunduddannelser støttes ikke.
 • Samtlige legatmodtagere offentliggøres i Danske Filminstruktørers medlemsblad TAKE
Legatudvalget nedsættes en gang årligt ved generalforsamlingen. Udvalget består af fem medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.

Danske Filminstruktørers Legatudvalg består af:
 
Mihail Badica
  
Josefine Kirkeskov Nielsen
 
Johan Knattrup-Jensen
 
Klaus Kjeldsen
 
Hans Kragh-Jacobsen
 
Andrias Høgenni
 
Torben Skjødt Jensen
 
Hvem kan søge?
 
Legatudvalget uddeler tre gange årligt midler fra den kollektive tredjedel af blankbåndsmidlerne fra COPY-DAN (midler fra salg af video- og kassettebånd i Danmark). De kollektive båndmidler kan søges af ophavsmænd og kunstnere indenfor alle genrer, herunder navnligt de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk film, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed. Det er ikke nødvendigt, at en producent er tilknyttet projektet for at kunne søge de kollektive båndmidler.

Info om indberetning til SKAT
 
Vær opmærksom på, at du i forbindelse med legater til dækning af rejser og transport, kan blive fritaget for skat, men du skal selv gøre en aktiv indsats. Vi indberetter altid udbetalte legater til SKAT som B-honorar, hvilket betyder at du bliver beskattet af beløbet. Der er dog to muligheder for at opnå skattefrihed:
 1. Såfremt legatet udbetales til et selskab / selvstændig virksomhed, kan du selv (eller selskabets bogholder) aktivt gå ind og rette indkomsten i selskabets skattemappe, og det er herefter dit ansvar at dokumentere overfor SKAT, at du har brugt legatet som angivet.
 2. Er du ikke selvstændig, skal du lave et klart og læseligt rejseregnskab til os. Regnskabet skal vedlægges læselig dokumentation for, hvordan pengene er brugt. Såfremt vi modtager tilstrækkelig dokumentation fra dig inden 15. december samme år, som pengene er udbetalt, kan vi foretage en rettelse i udbetalingen, således at du kan blive fritaget for skat på den del af legatet, der er brugt til dækning af rejseomkostninger.