Hop til undermenu

Sekretariat

Danske Filminstruktører repræsenteres ved et sekretariat og en bestyrelse.


Sandra Anne Piras, Sekretariatschef. Cand. jur. med speciale i ophavsret fra Københavns Universitet i 1992 - ansat siden september 2000. Sandra har ansvaret for sekretariatets daglige drift og for kontakten til foreningens samarbejds- og forhandlingspartnere. Efter dimissionen fra universitetet blev hun ansat som forbundsjurist i Dansk Skuespillerforbund, hvor hun primært forhandlede kontrakter og overenskomster på film- og tv-området. sandra@filmdir.dk

 

 

Christine VestergårdChristine Vestergård Hüttel, Chefjurist. Cand. jur. fra Københavns Universitet i 2012 med speciale i ophavsret og kontraktsret. Blev ansat i foreningen i maj 2015 efter en fortid med forhandling af aftaler som juridisk konsulent i Koda. Christine har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter, deltage i DR -overenskomstforhandlinger, arbejdet i Copydan mv. Derudover vejleder Christine medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. christine@filmdir.dk

Lars KraghLars Kragh, Juridisk konsulent. Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i immaterialret, kontraktsret samt markedsføringsret. Blev ansat i foreningen 2012, efter en fortid som advokat, og har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter samt for at hjælpe medlemmerne i tilfælde af arbejdsgiveres konkurs mv. Lars vejleder i øvrigt medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. lars@filmdir.dk

 



Lajla Camille, Juridisk konsulent. Har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter og  for at vejlede medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. lajla@filmdir.dk

 

Karen BernheimKaren Bernheim, Projektleder og kommunikationsansvarlig. Cand. Mag. i Medievidenskab fra Københavns Universitet i 2008. Blev ansat i foreningen i januar 2015, efter en fortid som projektleder i Koda. Karen varetager foreningens medlemskommunikation, projektleder vores politiske indsatser, planlægger vores medlemsarrangementer, er redaktør på www.filmdir.dk og på vores medlemsblad TAKE. karen@filmdir.dk

 

 

Karin Camphausen, Sekretær. Læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2003. Blev ansat i foreningen i november 2017 og varetager de administrative opgaver i Danske Filminstruktører. Karin har den daglige medlemskontakt og er dermed tovholder på legatansøgninger, medlemsindmeldelser, pressekort mm. Karin passer også på Animationssammenslutningen ANIS i forhold til medlemsindmeldelser og mailkorrespondancer. karin@filmdir.dk

 

 

Lærke Drews, Chef for data og udvikling. Cand.mag. fra Københavns Universitet i 2011. Lærke har været tilknyttet foreningen siden 2008. Lærke har ansvaret for foreningens datahåndtering og varetager foreningens strategiske samarbejder på dataområdet. Lærke har ansvaret for drift og udvikling af foreningens rettighedsdatabase og har det daglige ledelsesansvar for foreningens dygtige team af databehandlere. laerke@filmdir.dk

 

Databehandlerteamet, Danske Filminstruktørers erfarne team af databehandlere har baggrunde indenfor så forskellige områder som journalistik, skønlitterært forfattervirke, it-udvikling hos Novo Nordisk, officersgerning i Søværnet, translatørvirke samt professionelt virke på danske og internationale film og tv-serier. Teamets alsidighed og brede erfaringsbase sikrer et solidt fundament for teamets arbejde med databehandling og research.