Hop til undermenu

Sekretariat

Danske Filminstruktører repræsenteres ved et sekretariat og en bestyrelse.

Sandra PirasSandra Anne Piras, Sekretariatschef. Cand. jur. med speciale i ophavsret fra Københavns Universitet i 1992 - ansat siden september 2000. Sandra har ansvaret for sekretariatets daglige drift og for kontakten til foreningens samarbejds- og forhandlingspartnere. Efter dimissionen fra universitetet blev hun ansat som forbundsjurist i Dansk Skuespillerforbund, hvor hun primært forhandlede kontrakter og overenskomster på film- og tv-området. sandra@filmdir.dk

Lars KraghLars Kragh, Juridisk konsulent. Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i immaterialret, kontraktsret samt markedsføringsret. Blev ansat i foreningen 2012, efter en fortid som advokat, og har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter samt for at hjælpe medlemmerne i tilfælde af arbejdsgiveres konkurs mv. Lars vejleder i øvrigt medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. lars@filmdir.dk

 

 

 

Christine VestergårdChristine Vestergård Hüttel, (PÅ BARSEL) Juridisk konsulent. Cand. jur. fra Københavns Universitet i 2012 med speciale i ophavsret og kontraktsret. Blev ansat i foreningen i maj 2015 efter en fortid med forhandling af aftaler som juridisk konsulent i Koda. Christine har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter, deltage i DR -overenskomstforhandlinger, arbejdet i Copydan mv. Derudover vejleder Christine medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. christine@filmdir.dk

Karen BernheimKaren Bernheim, (PÅ BARSEL) Projektleder og kommunikationsansvarlig. Cand. Mag. i Medievidenskab fra Københavns Universitet i 2008. Blev ansat i foreningen i januar 2015, efter en fortid som projektleder i Koda. Karen varetager foreningens medlemskommunikation, projektleder vores arrangementer, er redaktør på www.filmdir.dk og på vores medlemsblad TAKE. karen@filmdir.dk

  

 

MetteMette Klitmøller, Sekretær. Blev ansat i foreningen i juni 2016 og varetager de administrative opgaver i Danske Filminstruktører. Mette har også den daglige medlemskontakt og er dermed tovholder på legatansøgninger, medlemsindmeldelser, ulykkesforsikring, pressekort og så giver hun en praktisk hånd med ved vores medlemsarrangementer. Mette passer også på Animationssammenslutningen ANIS i forhold til medlemsindmeldelser og mailkorrespondancer. mette@filmdir.dk

 

 

Lærke Drews, Specialkonsulent. Cand.mag. i filmvidenskab fra Københavns Universitet i 2011. Lærke har været tilknyttet foreningen som konsulent siden 2008 og blev ansat som specialkonsulent i 2016. Lærke varetager drift og udvikling af foreningens rettighedsdatabase, forvaltning af rettighedsdata samt research og analyse af data- og beregningsgrundlag m.v. laerke@filmdir.dk

 

 

 

 Annette BirkmannAnnette Birkmann, Juridisk konsulent, Cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1999 med speciale i immaterialret og kontraktsret. Blev ansat i foreningen som barselsvikar for Christine Vestergård Hüttel i januar 2017, efter en fortid med forhandling af aftaler som juridisk konsulent i Gramex og Copydan. Annette har ansvar for at forhandle instruktørkontrakter og deltage i det overordnede ophavsretlige arbejde. Annette vejleder i øvrigt medlemmerne i generelle juridiske spørgsmål. annette@filmdir.dk

 

 

 

Cecilie Feilberg (Barselvikar for Karen Bernheim), Projektleder og kommunikationsansvarlig. Cand.scient.soc i Antropologi og Samfundsfag og Udviklingsstudier. Blev ansat i foreningen i juni 2017 og har tidligere arbejdet som projektkoordinator i forskellige it-virksomheder. Cecilie varetager foreningens medlemskommunikation, projektleder vores arrangementer, er redaktør på www.filmdir.dk og på vores medlemsblad TAKE. cecilie@filmdir.dk