Hop til undermenu

2. Hvorfor udbetaler Danske Filminstruktører rettighedsmidler?

Som nævnt under punkt 1 modtager og udbetaler Danske Filminstruktører rettighedsmidler – primært fra CopyDan. Det gør vi, fordi vi er en del af den paraply af medlemsorganisationer, som udgør CopyDan AV-foreningerne.

Ligesom de andre medlemsorganisationer, som eksempelvis Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund eller Dansk Skuespillerforbund, giver vi CopyDan AV-foreningerne mandat til at indgå aftaler med virksomheder og institutioner og opkræve vederlag på vores vegne. Vederlaget eller den pose penge som CopyDan opkræver for eksempelvis DR’s brug af film og tv-serier sender de videre til blandt andre Danske Filminstruktører på baggrund af en fordelingsnøgle, som vi har været med til at forhandle.

Herefter er det op til os i Danske Filminstruktører, og i de andre organisationer, at fordele og udbetale den opkrævede pose penge fra CopyDan på et objektivt og fair grundlag. 

Flowet for aftaler om brug af indhold fra CopyDan AV-foreningerne kan ses i CopyDans illustration nedenfor:

 

 

Illustrationen er lavet af CopyDan Verdens TV