Hop til undermenu
Søg støtte

Legatansøgning Blankbåndsmidler

Der er i øjeblikket lukket for ansøgninger. Næste ansøgningsrunde åbner til marts. 

Danske Filminstruktørers Legatudvalg uddeler tre gange årligt midler fra den kollektive tredjedel af Blankbåndsmidlerne fra COPY-DAN.

Legatudvalget giver i gennemsnit støttebeløb på mellem 5.000 - 15.000 kr. og som udgangspunkt aldrig mere end 20.000 kr. Ansøgninger på beløb væsentligt højere end dette vil ikke blive behandlet. 

Samtlige legatmodtagere offentliggøres i Danske Filminstruktørers medlemsblad TAKE. 

Læs venligst hele vejledningen inden du ansøger, da ansøgninger, der ikke lever op til kriterierne, ikke vil blive behandlet.

HVEM KAN SØGE?

 • Ansøger skal være instruktør og/eller manuskriptforfatter. 

 • Der kan ansøges indenfor alle audiovisuelle værker, korte som lange, fiktionsfilm, dokumentar, kortfilm, kunstfilm etc.

 • Der kan søges om støtte til løn, honorar, rejseudgifter, master classes både i ind-og udland, festivaler osv.

 • Der kan ikke søges om kameraleje eller teknisk udstyr, men der henvises til Solidarisk Kameraudlejning for gratis kameraleje.

 • Legatudvalget støtter ikke film-grunduddannelser, herunder filmskoleprojekter og andre grundskoleprojekter som Super16, Super8, 18 Frames og Filmskolen. Dog må man gerne som elev ansøge med projekter, der ikke er tilknyttet skolerne.

 
ANSØGNINGSKRAV
 • Ansøger skal indsende en pdf-fil på max 2 sider.

 • Ansøger skal sende et CV på max 1 side på instruktøren/manuskriptforfatteren. 

 • Budget må max være på 1 side.

 • Sendte links, videolinks m.m. skal være i streamingformat (ikke download) og virke. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver ansøgningen ikke behandlet. 

 • Legatudvalget støtter alene danske rettighedshavere/projekter, som defineret i §1.1.1.2 i DFI’s almindelige vilkår af 1. september 2022: "Ansøger skal, uanset nationalitet og etnisk oprindelse, have bopæl eller opholde sig permanent i Danmark eller på anden tilsvarende måde have en væsentlig og signifikant tilknytning til og betydning for dansk filmkunst eller filmkultur". Projektet behøver ikke være på dansk. 

 • Der må gerne ansøges i flere kategorier.

 • Ansøgninger, som ikke opfylder de anførte kriterier, behandles ikke. 

 

SÅDAN SØGER DU

 • Vær opmærksom på, at du først kan udfylde en legatansøgning, når ansøgningsrunden er åben. Når ansøgningsfristen for en periode er slut, lukkes ansøgningrunden automatisk, og du har ikke længere mulighed for at søge legater i den pågældende runde. 

 • Ansøgninger kan udelukkende udfyldes og indsendes digitalt via linket 'Ansøgning om legatmidler nedenfor'.

 • Når du klikker på linket, kommer du videre til en side, hvor du kan udfylde og sende din ansøgning digitalt.

 • Vær opmærksom på at udfylde alle felter, der er markeret med rød *

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? Det er muligt at få råd og vejledning hos udvalgssekretær Karin Camphausen på mail@filmdir.dk eller i dagtimerne på tlf. nr. 33 33 08 88. 

 Danske Filminstruktørers Legatudvalg

Legatudvalget nedsættes en gang årligt ved generalforsamlingen. Udvalget består af syv medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen:

Gabriel Tzafka

Robert Michael Fox

Ulrik Einer Ehrhorn Gutt-Nielsen

Nivetha Balasubramaniam

Hilke Rønfeldt

Anders Jepsen

Troels Hansen

Olivia Chamby-Rus (bestyrelsens repræsentant) 

Genrel information 

Legater er som hovedregel skattepligtige, og vi indberetter altid udbetalte legater til SKAT som B-indkomst, hvilket betyder, at du bliver beskattet af beløbet. Vær dog opmærksom på at legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet til vedligeholdelse af din uddannelse, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen:

 1. Såfremt studielegatet udbetales til et selskab/selvstændig virksomhed, så bruges de indberettede oplysninger ikke på samme måde som for personer. Indberetningen for selskabet vil blot være en information om, at der er indgået penge til selskabet fra foreningen. De indberettede indkomstoplysninger bruges kun til kontrolformål og anvendes ikke i forbindelse med indtastning af selvangivelsen.
 2. Er du ikke selvstændig, skal du lave et klart og læseligt rejseregnskab til os. Regnskabet skal vedlægges læselig dokumentation for, hvordan pengene er brugt. Såfremt vi modtager tilstrækkelig dokumentation fra dig inden 15. december samme år, som pengene er udbetalt, kan vi foretage en rettelse i udbetalingen, således at du kan blive fritaget for skat på den del af studielegatet, der er brugt til dækning af studieudgifter og tilhørende rejseomkostninger.
 3. KulturPlus midlerne kan søges af ophavsperson og kunstnere indenfor alle genrer, herunder navnligt de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk film, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed. Det er ikke nødvendigt, at en producent er tilknyttet projektet for at kunne søge de kollektive båndmidler.