Hop til undermenu
Nyheder
12.09.2023

Danske Filminstruktørers anbefalinger til det kommende filmforlig

Pressemeddelelse 

Dansk film står ved en skillevej 

I en afgørende brydningstid risikerer Dansk Film, som ellers er en kæmpe succeshistorie, at gå i stå. Danske Filminstruktører foreslår i deres filmudspil, som udkommer i denne uge, at DR og TV2 igen skal tage medansvar og levere risikovillig kapital til dansk film. I de tre årtier de gjorde det, blev det en nøgle til dansk films guldalder. Derudover skal Det Danske Filminstituts rolle, som innovationsmotor for branchen, omtænkes. DFI er de seneste 10 år ikke lykkedes med at lede branchen til nye forretningsmodeller eller længe ventet mangfoldighed og ligestilling. Vi skal omtænke den måde, vi skaber forandring på og sikre, at branchen forpligter sig.

Mens branchen bravt har stået sammen om at tackle udfordringen ved paradigmeskiftet fra DVD-salg til streaming-tidsalderen, mangler vi en innovativ forretningsmodel for den originale danske fortælling på film. I mellemtiden er vigtige finansieringskilder udtørret. Kulturbidraget er en afgørende faktor for at undgå en total nedsmeltning af branchen, hvilket hjælper os et langt stykke ad vejen. Men det faktum, at DR og TV2, siden det smalle medieforlig fra 2018, har trukket sig fra deres rolle som risikovillig fødselshjælper for dansk film, betyder, at økonomien ikke hænger sammen. Det er på tide, at tv-stationerne igen løfter deres del af ansvaret og er med til at sikre dansk films grundfinansiering.

Finansieringskrisen: På under et årti har vi oplevet dramatiske ændringer i forbrugsmønstre. Sammen med tv-stationernes utilstrækkelige støtte til dansk film, har dette skabt en usikkerhed omkring finansiering, som truer den danske films eksistensberettigelse og kulturbærende position - i Danmark og i verden.

Med dette filmforlig skal vi løse finansieringskrisen og skabe innovation, der virker. 

Herunder to centrale forslag fra Danske Filminstruktører.

  1. (Manglende) deltagelse fra tv-stationer: DR og TV2 har reduceret deres økonomiske bidrag til dansk film betydeligt, hvilket har skabt en skævvridning i magtbalancen mellem producenter og tv-stationer. Dette er problematisk, både økonomisk og kulturelt, da det begrænser den kunstneriske frihed og skader det finansielle grundlag for filmbranchen

    Vi foreslår: En stærk filmforpligtelse for DR og TV2.

  2. Manglende innovation: Selvom der har været politiske bestræbelser på at udvikle nye forretningsmodeller og skabe nødvendig forandring, har branchen med DFI i spidsen, ikke været innovativ nok.


    Vi foreslår:
    At branchen tilskyndes til at afprøve nye modeller og dele viden, i første omgang gennem en Innovationspulje.

Anbefalinger for fremtiden

”Det giver ikke mening at vi har to statsejede public service-stationer, der undviger fra deres helt centrale ansvar som fødselshjælper for danske film” siger Rasmus Kloster Bro, forperson for Danske Filminstruktører, som ønsker at filmforpligtelsen for DR og TV2 bliver styrket.

”Filmbranchen og tv-stationerne havde i næsten 30 år et utroligt frugtbart kunstnerisk og økonomisk samarbejde. Da man ændrede den model i forrige Medieforlig, skabte man en virkelighed, hvor dansk film lider. Det kan vi ændre på, ved at genindføre tv-stationernes kulturelle og økonomiske forpligtelse”. 

”Man må desværre erkende, at et årtis forsøg med DFI i spidsen for at udvikle nye forretningsmodeller for dansk film, skabe bedre arbejdsmiljø og ordnede forhold og forbedre ligestilling og mangfoldighed, ikke har resulteret i væsentlige fremskridt. Vi befinder os på mange måder i det vilde vesten. Branchen skal derfor selv tage et større ansvar, for DFI skal ikke stå alene, som den centrale innovationsmotor” tilføjer Rasmus Kloster Bro.

Han foreslår, at ansvaret og initiativet i stedet skubbes tilbage til branchen, hvor produktionsselskaber, brancheorganisationerne og de magtfulde distributører skal tage aktiv del i at drive innovationen og udviklingen fremad, så der kan gives plads til ideer, “fra gulvet”. 

I alt kommer Danske Filminstruktører med 7 anbefalinger til den kommende filmaftale, som kan findes her

For yderligere information, kontakt:

Karen Bernheim

+ 45 22 36 46 54 / karen@filmdir.dk