Hop til undermenu
Nyheder
12.03.2020

Fælles udmelding til film- og tv-branchen angående Corona virus

Branchens organisationer står sammen om at håndtere den usædvanlige situation omkring corona-virus

I lyset af den alvorlige situation omkring corona-virus og regeringens anvisninger til borgere og virksomheder, er Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen enige om at følge regeringens løbende vejledninger. Branchen vil derfor samarbejde om at håndtere den alvorlige og helt usædvanlige situation vi står i. 

En situation der påvirker både kommende og igangværende produktioner til film og tv i Danmark og udlandet.

Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen er enige om at anbefale:

  • At Producenterne foretager en konkret vurdering, af hvordan igangværende produktioner i ind-  og  udland kan fortsætte. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
  • At ansatte og tilknyttede medarbejdere i videst muligt omfang arbejder hjemme eller i mindre grupper/redaktioner.
  • At kommende produktioner forsøges udsat i dialog med kunderne og de ansatte.
  • At Producenterne løbende reviderer igangværende produktioner med henblik på at udsætte optagelser eller ændre optagelser, så færrest mulige deltager. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
  • At igangværende produktioner gennemføres under iagttagelse af fleste mulige forholdsregler i forhold til risici for smitte.

Der er tale om en helt usædvanlig og alvorlig situation og vi opfordrer, til at producenter og medarbejdere finder fleksible løsninger, der passer til de konkrete produktioner.

Producenterne vil være i løbende kontakt med kunderne, med henblik på at vurdere situationen og følger naturligvis udviklingen og de relevante myndigheders udmeldinger og vejledninger.

Danske Dramatikere
Danske Journalistforbund
FAF
Danske Skuespilleforbund
Producentforeningen
Danske Filminstruktører