Hop til undermenu
Nyheder
09.06.2020

Genoptager du arbejdet med din produktion - så del dine erfaringer med os!

Kære medlem

I forbindelse med myndighedernes beslutning om at genåbne Danmark, ser vi ind i en ny produktionsvirkelighed, hvor Corona-retningslinjer kommer til at påvirke den måde, vi arbejder på. 

Danske Filminstruktører har sammen med filmbranchens organisationer vedtaget en række generelle Corona-retningslinjer, som gælder både fiktionsproduktioner og dokumentarfilm. Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, FAF, DJ, DSF og Danske Filminstruktører og kan læses på vores hjemmeside.

Men de generelle retningslinjer tager ikke højde for den enkelte films helt særlige vilkår. Der er stor forskel på hold, antal medvirkende, location, sceners grad af intimitet m.m. i film og tv, og dette mere detaljerede blik skal nu udarbejdes på hver enkelt produktion. Test, rengøring, afspritning, inddeling af filmsettet i forskellige sikkerhedszoner eller en grad af isolering af uundværlige personer på filmsettet er nogle af de greb, der er i spil. Nogle vælger helt at udsætte optagelser, til der er udviklet en vaccine eller medicin. I processen med at definere den bedste løsning er instruktøren selvfølgelig en meget væsentlig sparringspartner. 

Udfordringen er især at finde ud af, hvordan man sikrer de filmfolk, der arbejder helt tæt omkring kameraet, uden samtidigt at indskrænke det kreative råderum og dermed kvaliteten. 

Vi hører allerede nu fra udlandet, at enkelte producenter foreslår nedskæring i antallet af takes, som en instruktør må lave. Eller at der stilles krav om, at scener dækkes af mindst muligt antal indstillinger i stedet for at blive foldet ud. En instruktør med en proces-orienteret metode kan blive presset til kun at arbejde resultatorienteret, og man kan også forestille sig krav om store nedskæringer i holdstørrelse for at kunne overholde myndighedernes Corona-retningslinjer, sikre logistik, afspritning og rengøring. Beslutninger som disse kan kompromittere den kunstneriske kvalitet, som vi værner så stærkt om. 

Det er derfor vigtigt, at instruktøren er opmærksom på greb, der påvirker de kunstneriske valg, for disse kan have konsekvenser for vores arbejde, også på den lange bane, efter Corona.

Danske Filminstruktører har den seneste tid været i kontakt med en række instruktører, hvis projekter blev sat på standby pga. Corona-krisen og som nu, sammen med deres produktionsselskaber, er i gang med at formulere særlige retningslinjer for, hvordan optagelser kan genoptages kvalitets- og sundhedsmæssigt forsvarligt, på netop deres produktion. 

Corona-foranstaltninger tager tid og koster penge. Derfor anser vi det for rigtigt positivt, at nogle af de hjemsendte produktioner har meddelt, at produktionerne vil blive tillagt ekstra optagedage, ud over de først aftalte antal dage, når arbejdet genoptages. Skal vi fastholde den høje kvalitet på vores produktioner, må Corona-foranstaltningerne ikke være skyld i, at vi fx tvinges til at skære i antallet af takes. De ekstra optagedage tyder på, at der er enighed om dette. 

Som organisation ligger det os meget på sinde, at instruktøren bibeholder det kunstneriske og kreative lederskab, så der ikke bliver gået unødigt på kompromis med kvaliteten af den færdige produktion.

Del jeres erfaringer med os!

Hele verden står midt i en aldrig-oplevet situation, og derfor er det vigtigt, I giver os mulighed for at monitorere udviklingen. Del jeres erfaringer med os om, hvad I oplever ude på produktionerne. Hvilke overvejelser er I tvunget til at tage, som I ikke var før? Og hvordan sikrer I jer understøttelsen af jeres vision samtidigt med, at I bakker op om et sikkert og smittefrit arbejdsmiljø? Ved at vidensdele med os, kan vi hjælpe jer med at skabe de bedste vilkår for genåbning af optagelser.

God vind derude –  skriv eller ring til os med inputs, eller for at få råd. Vi er klar på tlf: 33330888 eller mail@filmdir.dk.