Hop til undermenu

Grænseoverskridende adfærd

Fælles indsats mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst-branchen. 

I 2019 tog Danske Filminstruktører, sammen med Producentforeningen, Dansk Teater & Dansk Skuespillerforbund, initiativ til en fælles indsats mod grænseoverskridende adfærd. Det er mundet ud i: 

  • En undersøgelse fra 2020 med en tilhørende rapport, udarbejdet af Aarhus Universitet, der afdækkede grænseoverskridende adfærd indenfor film-, tv-, og scenekunst. 

Rapporten hedder GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD: Diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i film-, tv- og scenekunstbranchen. Undersøgelsens konklusioner viser tydeligt, at der er store udfordringer også i vores branche. Derfor har vi på tværs afbranchen lavet et udviklingsarbejde, der skal medvirke til at ruste ledere og andre vores branche bedre til at imødegå grænseoverskridende adfærd. Det foregår både i et fælles brancheregi og i egne indsatser i Danske Filminstruktører.

Find rapporten her

  • Et fælles brancheinitiativ: Stregen i Sandet, som giver konkrete handlemuligheder over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche. 

Læs om det fælles brancheinitiativ Stregen i Sandet her

Danske Filminstruktørers indsatser mod grænseoverskridende adfærd

I Danske Filminstruktører har vi lanceret en række egne indsatser mod grænseoverskridende adfærd, som vi har målrettet til vores medlemmer.
Klik på 'Vores indsatser' i menuen til højre for at læse mere.