Hop til undermenu

HANDLEGUIDE

HANDLEGUIDEN: Det fælles narativ for initiativet Stregen i sandet

For at skabe en værdig og tryg arbejdskultur inden for film-, tv-, og scenekunst, har vi på tværs af 13 organisationer inden for film-, tv- og scenekunst, lavet en Handleguide til vores medlemmer. Vi ønsker nemlig at give alle, der arbejder i vores branche, konkrete handlemuligheder til, hvordan vi bliver bedre til at passe på hinanden. Bedre til at trække en streg i sandet, når en situation er ved at blive grænseoverskridende, og der opstår problemer i samarbejdet. Handleguiden er et dokument på 20 sider, som både er initiativets fælles narrativ, men som også fungerer som en håndgribelig guide til tiltag og overvejelser, vi kan gøre os i de forskellige arbejdsfællesskaber, produktioner, teatre, osv.

Læs Handleguiden her og download den nederst på siden, så du kan tage den med på din arbejdsplads.


Sådan bruger du Handleguiden

Handleguiden vil både kunne deles i fysisk form på optagelser og i prøvesale og kan findes i digital version her og på organisationernes hjemmesider.

Hvem kan bruge Handleguiden?

Handleguiden retter sig til alle jer, der har et udvidet ansvar i branchen. Det gælder både:

 • arbejdsgivere 
 • ledere
 • arbejdsmiljørepræsentanter
 • tillidsrepræsentanter
 • producere
 • instruktører

I har initiativpligten og et særligt ansvar for arbejdsmiljøet, og I har en essentiel rolle i at sikre en norm i branchen om, at vi alle griber ind for at passe på hinanden. Med handleguiden får I forslag til, hvordan I kan handle på forskellige måder for at skabe en tryg og værdig arbejdskultur. Der er forslag på forskellige niveauer: 

 • for hele arbejdsfællesskabet
 • for ledelsen 
 • for grupper og for den enkelte
 • til både faste og løst organiserede arbejdsfællesskaber

LÆS HELT KONKRETE RÅD FRA HANDLEGUIDEN HER:

HVAD KAN LEDERE GØRE?

 • FORMULER EN POLITIK FOR EN TRYG ARBEJDSKULTUR, hvor I gør det klart, hvad det er for en kultur eller et arbejdsmiljø, I ønsker, og understreg at krænkelser, seksuel chikane, mobning og magtmisbrug ikke tolereres.
 • GØR DET NATURLIGT AT TALE OM DEN ADFÆRD, I ØNSKER. Du kan forebygge ved at indarbejde budskaber om jeres forventninger i de eksisterende møder, læseprøver, holdmøder og evalueringer. Produktionsstarten er et godt tidspunkt at italesætte normer i arbejdskulturen, fordi kulturen især formes i starten af et samarbejde.
 • GØR DET KLART, HVOR DEN ENKELTE KAN SØGE HJÆLP OG STØTTE, hvis der opstår problemer i arbejdsmiljøet. Sørg for, at der er personer at henvende sig til, hvis man ønsker råd og sparring, men også, hvis man ønsker støtte i en konflikt eller alvorlig sag. 

HVAD KAN ANSATTE GØRE? – Både hvis du selv oplever krænkelser eller er vidne til dem!

 • FIND UD AF, HVOR DU SKAL HENVENDE DIG, hvis du får brug for hjælp i en konkret sag.
 • GRIB IND, SØG HJÆLP OG FØLG OP, hvis du oplever grænseoverskridende handlinger. 
 • HOLD FOKUS PÅ SAGEN ELLER DEN KONKRETE HÆNDELSE FREM FOR PERSONEN, hvis du oplever, at en konflikt eskalerer.

KONTAKT?

DANSKE FILMINSTRUKTØRERS KONTAKTPERSON FOR MEDLEMMER VEDR. GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD

Karen Bernheim: karen@filmdir.dk33 45 40 36