Hop til undermenu

Henvisning til krisepsykologhjælp hos Hartmanns

Hvis dine oplevelser med grænseoverskridende adfærd, fx i form af magtmisbrug, chikane eller seksuelle krænkelser, er af en karakter, hvor du har brug for krisepsykologisk hjælp, så kan vi i særlige og akutte tilfælde, henvise dig til en samtale med en krisepsykolog hos Hartmanns. Først vil du tale med sekretariatets kontaktperson Karen Bernheim. Hvis hun vurderer, at du kan tilbydes akut krisepsykologhjælp, og før du selv kan henvises via egen læge, kan du blive henvist til krisepsykologer hos Hartmanns, som Danske Filminstruktører samarbejder med.

Det kan både omhandle sager, hvor du er den krænkede eller hvor du selv har krænket nogen og har behov for psykologisk krisehjælp. 

For at få adgang til akut krisepsykologhjælp hos Hartmanns, skal du kontakte Karen Bernheim på tlf. 33 45 40 36. I samtalen afklarer I, om I skal snakke sammen flere gange og/eller om du skal have rådgivning hos vores jurister eller om du evt. skal henvises til krisepsykolog.