Hop til undermenu

Hvem er vi

Danske Filminstruktører blev stiftet som interesseorganisation i 1956. Foreningen arbejder for at forbedre instruktørers og manuskript- forfatteres vilkår og er medlem af flere internationale organisationer.

I mange år havde man hovedsageligt filmpolitiske funktioner, med sæde i Statens Filmcentrals og Filminstituttets bestyrelser, men i 70'erne og 80'erne begyndte DF også at indgå overenskomster på medlemmernes vegne. I 1990 besluttede en generalforsamling, at DF skulle udvikles til også at være en egentlig fagforening og kæmpe mere aktivt for at forbedre vilkårene for instruktørerne og deres rettigheder. Det var efter en periode, hvor filminstruktørernes vilkår var blevet stadigt dårligere, både kunstnerisk og lønmæssigt. Kampen for forbedrede vilkår blev i starten af 1990'erne også udvidet til at omfatte medlemmernes manuskriptvilkår.
Foreningen har siden da opnået stor ekspertise i kampen for rettigheder og har markeret sig på mange områder indenfor det kulturpolitiske. Forsvar af filmværker i forbindelse med TV-visning er det mest kendte - pan scanningen af "3 Days of Condor" - men der arbejdes på mange fronter.

DF er det danske medlem at de nordiske og internationale instruktør- og autororganisationer :
SNF (Sammenslutningen af Nordiske Filminstruktører), FERA (Féderation Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel) - og AIDAA (Association Internationale des Auteurs de l’Audiovisuel).
DF har sæde i Det Danske Filminstituts Råd for Spillefilm, Råd for Kort- og Dokumentarfilm og Festivaludvalget for Kort- og Dokumentarfilm samt er medlem af Filmkontakt Nord, Dansk Kunstnerråd, Samrådet for Ophavsret og diverse COPY-DAN foreninger.
DF har i dag ca. 580 medlemmer.
Læs i øvrigt filmjournalist Eva Novrup Redvalls meget morsomme jubilæumsartikel om foreningen, som hun skrev i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum i 2006.