Hop til undermenu

Legatansøgning Blankbåndsmidler

Danske Filminstruktørers Legatudvalg uddeler midler fra den kollektive tredjedel af Blankbåndsmidlerne fra COPY-DAN.

Legatansøgninger til Danske Filminstruktørers legatudvalg kan udelukkende udfyldes og indsendes digitalt via linket 'Ansøg om legatmidler' nedenfor.

Vi opfodrer til at vedhæfte bilag i pdf-format.

Danske Filminstruktører er i proces med at udvikle nye retningslinjer for legatansøgninger. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvornår der lukkes op for næste ansøgningsrunde.

Sådan søger du

 • Når du klikker på linket, kommer du videre til en side, hvor du kan udfylde og sende din ansøgning digitalt.
 • OBS! Du kan først udfylde en legatansøgning, når næste legatansøgningsrunde er åben.
 • Vær opmærksom på at udfylde alle felter, der er markeret med rød *
 • Når ansøgningsfristen er slut, lukker perioden automatisk, og du har ikke længere mulighed for at søge legater til pågældende runde.
 • Du kan søge igen, når vi åbner op for efterfølgende runde. 
 • BRUG FOR HJÆLP? Skriv til os på mail@filmdir.dk eller ring på 33330888
 • Ansøgninger som ikke opfylder de i vejledningen anførte kriterier behandles ikke. (Se vejledning i pdf. nederst på denne side)
 • Grunduddannelser støttes ikke.
 • Samtlige legatmodtagere offentliggøres i Danske Filminstruktørers medlemsblad TAKE
Legatudvalget nedsættes en gang årligt ved generalforsamlingen. Udvalget består af seks medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.

Danske Filminstruktørers Legatudvalg består af
 
Mette-Ann Schepelern
Peter Hausner
Eva Marie Rødbro
Andrias Høgenni
Cecilie McNair
Uri Schwarz
Gabriel Tzafka
Robert Michael Fox
Ulrik Einer Ehrhorn Gutt-Nielsen
Nivetha Balasubramaniam
Olivia Chamby-Rus (bestyrelsens repræsentant) 
 
Hvem kan søge?
 
Legatudvalget uddeler tre gange årligt midler fra den kollektive tredjedel af blankbåndsmidlerne fra COPY-DAN (midler fra salg af video- og kassettebånd i Danmark). De kollektive båndmidler kan søges af ophavsperson og kunstnere indenfor alle genrer, herunder navnligt de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk film, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed. Det er ikke nødvendigt, at en producent er tilknyttet projektet for at kunne søge de kollektive båndmidler.

Info om indberetning til SKAT
 
Legater er som hovedregel skattepligtige, og vi indberetter altid udbetalte legater til SKAT som B-honorar, hvilket betyder, at du bliver beskattet af beløbet. Vær dog opmærksom på at legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet til vedligeholdelse af din uddannelse, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen:
 1. Såfremt studielegatet udbetales til et selskab/selvstændig virksomhed, så bruges de indberettede oplysninger ikke på samme måde som for personer. Indberetningen for selskabet vil blot være en information om, at der er indgået penge til selskabet fra foreningen. De indberettede indkomstoplysninger bruges kun til kontrolformål og anvendes ikke i forbindelse med indtastning af selvangivelsen.
 2. Er du ikke selvstændig, skal du lave et klart og læseligt rejseregnskab til os. Regnskabet skal vedlægges læselig dokumentation for, hvordan pengene er brugt. Såfremt vi modtager tilstrækkelig dokumentation fra dig inden 15. december samme år, som pengene er udbetalt, kan vi foretage en rettelse i udbetalingen, således at du kan blive fritaget for skat på den del af studielegatet, der er brugt til dækning af studieudgifter og tilhørende rejseomkostninger.