Hop til undermenu
Nyheder
27.10.2023

Lovforslag ændret: Filmiske værker bliver ikke omfattet af den nye blasfemilov

Pressemeddelelse

Lovforslag ændret efter pres fra bl.a. Danske Filminstruktører: Filmiske værker bliver ikke omfattet af den nye ’blasfemilov’

Justitsministeriet er netop kommet med en ny formulering til lovforslag om ”forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund”.

Formuleringerne i det første udkast til lovforslaget ville ulovliggøre kunstnere, som skaber værker, der beskæftiger sig med "utilbørlig behandling" af religiøse genstande. 

Lovforslaget er nu ændret, så kunstnere, der skaber bl.a. filmiske værker, som udgangspunkt ikke rammes af loven, og det hilser vi i Danske Filminstruktører meget velkomment.

Vi bifalder fortsat, at lovforslaget søger at forhindre forhånelse og nedgørelse af en gruppe af mennesker, alene på baggrund af deres religion. Det kan gøres, uden at kriminalisere kunstnere. 

Vi finder det dog stadig bekymrende, at loven ikke cementerer en universel kunstnerisk ytringsfrihed for kunstnere, men i stedet åbner op for at visse kunstværker alligevel kan være i strid med loven, i de tilfælde, hvor værkerne i meget stort omfang behandler religiøse skrifter fra anerkendte trossamfund utilbørligt. Det vil i sidste ende være op til domstolene at vurdere disse sager, og Danske Filminstruktører vil se det som en af sine vigtigste opgaver at monitorere og påvirke den retlige udvikling.