Hop til undermenu
Nyheder
13.03.2020

Ordinær generalforsamling

Kære Medlem

Vi indkalder hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til lovene skal vi indkalde til generalforsamling inden udgangen af marts måned, og derfor ville vi i dag have indkaldt jer til generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.00. Men på baggrund af corona-situationen, ser bestyrelsen sig nødsaget til at rykke generalforsamlingen til 

Torsdag den 30. april 2020 kl. 17.00 

hos Danske Filminstruktører

Linnésgade 25, 2.

Under normale omstændigheder ville vi desuden sende de udarbejdede bilag sammen med indkaldelsen, men da generalforsamlingen rykkes i mere end en måned, vil disse blive sendt ud sammen med dagsordenen 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil løbende holde øje med corona-situationens udvikling og Sundhedsstyrelsens anbefalinger i den forbindelse, og skulle det blive nødvendigt, vil generalforsamlingen blive udskudt til et senere tidspunkt.

De bedste hilsner