Hop til undermenu

Princippapir for Danske Filminstruktørers arbejde for mangfoldighed

Vores arbejde med diversitet, repræsentation og mangfoldighed i dansk film skal have et strukturelt blik.

Arbejdet skal rettes mod de overordnede strukturer – menneskelige som økonomiske – der forfordeler og skaber ulige betingelser og barrierer for at komme ind eller udvikle sig i branchen, fortælle historier, blive anset som værdifuld, etc. Dermed arbejder vi for at fjerne forhindringer og barrierer strukturelt og kollektivt, til gavn for det enkelte individ og branchen som helhed.

Vores arbejde skal være baseret på en intersektionel forståelse af mennesker, hvor enkeltpersoner aldrig ’kun’ reduceres til fx et køn eller en seksualitet.

Dette sikrer, at vi betragter mennesker som hele individer med komplekse fortællinger og ikke kun arbejder ud fra demografiske kasser. Vi skal stræbe mod at arbejde med og forstå flere samtidige perspektiver, som kønsidentitet, seksuel orientering, racialisering, alder, sociale forhold, geografi mm.

Undersøgelser og data skal løftes af eksterne partnere/eksperter/forskere for at sikre kvaliteten.

Dette skal sikre, at vi arbejder ud fra konkret viden med højeste faglige niveau, at vi holder et strukturelt blik og at vi går metodisk til værks.

Der skal være klare mål for hvad undersøgelser og initiativer skal bidrage med.

Hvilke strukturer/barrierer skal undersøgelser kunne forholde sig til og/eller kritisere? Hvad skal initiativer skabe af specifik forandring? Hvad er de konkrete målbare parametre for forbedring? Hvordan inddrager vi vores medlemmer, så de drager nytte af ny viden og initiativer?

Arbejdet skal udvikles af, eller med kritik fra, en divers gruppe eller eksperter på området.

Dette kan f.eks. ske gennem øget inddragelse af medlemmer, der har lyst til at understøtte arbejdet med at skabe positiv forandring.

Vi skal prioritere indsatser efter, hvilke der vurderes at have mest mulig impact.

Både vores og vores medlemmers tid er en sparsom ressource. Vi skal bruge den på at skabe strukturelle og langtidsholdbare resultater.

Marts 2021