Hop til undermenu

Rasmus Kloster Bro om Dansk Kunsterråds rolle i kulturlivet

"Kunstnerrådet er et vigtigt, fælles forum for os, fordi vi står stærkest, når hele kunstnerstanden står sammen," fortæller Rasmus Kloster Bro, formand for Danske Filminstruktører, i et aktuelt interview med Dansk Kunsterråd. 

"Hvis vi fremover vil kunne fortælle vores egne historier og skabe kunstnerisk stærke danske film, er der brug for ambitiøse offentlige investeringer og stor risikovillighed", mener Rasmus Kloster Bro. "Her er Dansk Kunstnerråd en nødvendig, fælles stemme, som taler kunstens sag på tværs af kunstarterne," uddyber han. 

'Kunstnere i Tal'

Dansk Kunstnerråd arbejder netop nu på projektet 'Kunstnere i Tal' i samarbejde med Danmarks Statistik. Projektet er en undersøgelse af kunstneres økonomi og arbejdsvilkår med udgangspunkt i data fra alle medlemsorganisationerne. Om det nye projekt udtaler Rasmus Kloster Bro: 

”Vi har brug for kunstnerrådets samlende og koordinerende rolle i kulturlivet, så vi sammen kan skabe forståelse for kunstneres prekære arbejdsvilkår. Men også for at kunne vise den samfundsværdi, kunsten og kulturen bidrager med generelt. Den værdi kan være svær at gøre konkret. Men jeg tror, at det data-arbejde, der nu er sat i gang, kan styrke vores dialog med politikerne og gøre værdien af kunstneres arbejde mere håndgribelig." 

Læs hele Dansk Kunsterråds interview med Rasmus Kloster Bro her.