Hop til undermenu
Nyheder
31.01.2018

Stormøde for film- og teaterbranchen om psykisk arbejdsmiljø

Stormøde for film- og teaterbranchen om psykisk arbejdsmiljø – sexkrænkelser og magt

Du kan stadig nå det – der er få ledige pladser tilbage!

Sexchikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø er et fælles problem, som branchen kun kan komme til livs, hvis arbejdsgivere og ansatte går sammen om en fælles og vedvarende indsats. I november 2017 besluttede en række organisationer og uddannelsesinstitutioner, der repræsenterer film- og teaterbranchen, derfor at gå sammen om et fælles initiativ for at styrke et godt, psykisk arbejdsmiljø – og bekæmpe sexchikane.

Det er baggrunden for, at 16 organisationer fra hele film- og teaterbranchen nu inviterer til stormøde om, hvordan vi bedst forebygger og håndterer problemet på vores arbejdspladser. På stormødet vil vi give en status på arbejdet siden november 2017, og vi vil orientere om og lancere ”Telefonrådgivningen” som den første af aktiviteterne. På stormødet vil vi engagere deltagerne, så vi får de to branchers forslag og input til ”Code of conduct”, dvs. de etiske retningslinjer og guidelines for virksomhederne, som arbejdsgruppen arbejder med.

Mødet er et lukket møde uden adgang for pressen, og der må ikke citeres fra mødet.

Program for stormødet den 2. februar 2018 – kl 11-15  på Det Danske Filminstitut, Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K

11:00 - 11:15 
Velkomst ved Arbejdsgruppen bag initiativet Psykisk arbejdsmiljø –sexkrænkelser og magt.

Herunder præsentation af samarbejdet med Sex og Samfund om åbning af en rådgivningstelefon dedikeret til film- og teaterbranchen.

11:15 – 12:05 
Magt! Hvordan opstår magt? 

Eksempler fra den virkelige verden på magtforhold i relationerne mellem medarbejdere og medvirkende på film- og teaterproduktioner. Eksemplerne er udvalgt fra de ”readings”, der har været en del af MeToo-kampagnen, og vil blive fremført af to skuespillere.
Herefter panel-debat om magt og hvordan magt opstår på film- og teaterproduktioner. 4 paneldeltagere der repræsenterer henholdsvis film, teater, forsvaret og forskningens verden.
Paneldeltagere: filminstruktør Ole Christian Madsen, sceneinstruktør Christoffer Berdal, Karen Blædel, leder af forsvarets kollegastøtteordning og Ann-Louise Holten, psykolog med speciale i psyko-socialt arbejdsmiljø.

12:05 - 12:15 
Etiske retningslinjer og guidelines. Introduktion og rating af forslag til etiske retningslinjer.

Den forebyggende indsats i film- og teaterbranchen handler bl.a. om at få defineret en række etiske retningslinjer, som skal udgøre fundamentet for et ”code of conduct” og guides til forebyggelse og afhjælpning. I denne del af dagens workshop har vi brug for branchens vurdering af 10 forslag til etiske retningslinjer, herunder en rating af, hvilke der især er relevante.

12:15 - 12:45 
Psykisk arbejdsmiljø, sexkrænkelser og magt i andre brancher.

Louise Dinesen, chefpsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver fra konsulentfirmaet Hartmanns A/S fortæller om erfaring, praksis, regler og lovgivning fra andre brancher. Film- og teaterbrancherne skal inspireres af "Den virkelige verden” således at vi kan inspirere tilbage.

12:45 - 13:15 
Frokost: 
Sandwich

13:15 - 13:30 
Gråzoner – deltagerne udpeger eksempler på situationer 

Vi kortlægger i fællesskab situationer i film- og teaterbranchen, som især er præget af gråzoner, når det kommer til hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden. Vi ønsker en dialog om udvalgte situationer, som rummer dilemmaer og grænsefelter. Formålet med workshoppen er at øge refleksion og dialog om relevante tiltag i forhold til forebyggelse. Arbejdsgruppen tager input fra salen med i det videre arbejde med retningslinjer og guides.

13:30 - 14:45 
Paneldebat og opsamling

Vi samler op på de ”Vurdering af etiske retningslinjer” og ”Gråzoner” i film- og teaterbranchen, og drøfter i fællesskab hvordan vi især kommer videre med det forebyggende arbejde.

14:45 – 15:00 
Afslutning, tak for i dag.

Under afslutningen vil Arbejdsgruppen fortælle om det videre arbejde herfra. Hvordan vil dagens input og forslag indgå, og hvornår kan man forvente lancering af næste aktivitet, som sandsynligvis bliver ”code of conduct” og guides til forebyggelse og afhjælpning. Der vil være mulighed for efterfølgende at sende kommentarer – også i anonym form - til arbejdsgruppen.

Vi glæder os til at se de to brancher så godt og så bredt repræsenteret som muligt.

Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Danske Sceneinstruktører, Danske Scenografer, Teknisk Landsforbund, Film- og TVarbejderforeningen. Danske Teatres Fællesorganisation, Teatrenes Interesseorganisation, Producentforeningen, Super 16, Super 8, 18Frames. Den Danske Filmskole, Den Danske Filmskole- eleverne, Den Danske scenekunstskole – DDSKS, Den Danske scenekunstskole – DDSKS- studenterne.