Hop til undermenu
Nyheder
21.11.2019

Udtalelse fra Danske Filminstruktørers bestyrelse vedrørende Filmskolen

Situationen på Filmskolen er meget alvorlig. Lige nu modtager eleverne ikke undervisning og de har ikke en skole, der varetager deres uddannelse. 

Den situation skal stoppe nu!

Vi mener ikke, at rektoratet på Filmskolen er lykkedes med at få opbakning og forståelse til visionen om fremtidens udvikling af Filmskolen. Hvis rektoratet mener, at de har lavet en praksisbaseret kunstnerisk uddannelse, har de ikke være i stand til at kommunikere dette, så elever og branche forstår det. 

Danske Filminstruktører har siden foråret bidraget til løsningen af konflikten ved at deltage i den nedsatte arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Filmskolens elevråd, rektorat og aftagerpanel samt Klaus Hansen (forhenværende direktør i Producentforeningen) og vores egen næstformand i Danske Filminstruktører Klaus Kjeldsen.

Arbejdsgruppen formulerede 6 centrale elementer, der skulle sikre, at Filmskolens særlige DNA lever videre i fremtidens Filmskole:

De seks elementer er:

  1. Sixpack-modellen/De studerendes kunstneriske samarbejde 
  2. De studerendes oplevelse af kontinuitet via en faglærer
  3. Forholdet mellem kunstnerisk praksis og teoretisk viden: Vigtigheden af, at den kunstneriske praksis fortsat er omdrejningspunktet for undervisning og uddannelse og at de studerende kan gå på skolen, selvom de ikke er bogligt stærke.
  4. Den enkelte studerendes kunstneriske udvikling/stemme: Vigtigheden af at der er fokus på denne igennem hele uddannelsen og, at den studerende kan få en kontinuerlig opfølgning over tid. 
  5. Årgangens størrelse
  6. Årgangens sammenhængkraft  

Ovennævnte elementer ses ikke tydeligt i undervisningen, og vi finder det særligt problematisk, at Filmskolens rektorat tilsyneladende ikke har gjort brug af dem.

I den nuværende situation er det svært at se, hvordan rektorat og elever skal finde hinanden i en konstruktiv proces. Vi anbefaler derfor, at Klaus Hansen og Klaus Kjeldsen får mandat til at undersøge, hvordan vi løser den knude, som Filmskolen er spundet ind i, så en praktisk dagligdag kan genetableres. En opgave de har fået opbakning til fra Filmskolens Skoleråd og som bør afsluttes med en meget hurtig proces. 

Danske Filminstruktørers opbakning til fremtidens filmskole afhænger af:

  • At faglærerordningen genetableres
  • At den praksisbaserede undervisning er i fokus
  • Og at der er fokus på professionsidentitet

Derudover vil Danske Filminstruktører anbefale Kulturministeriet at igangsætte etableringen af en filmfaglig og kunstnerisk kompetent bestyrelse, der kan være med i de løbende beslutninger om Filmskolens udvikling. Vi indgår gerne i arbejdet med at nedsætte denne.

Bestyrelsen i Danske Filminstruktører

Christina Rosendahl, Klaus Kjeldsen, Christian Holten Bonke, Ida Grøn, Anders Refn, Rasmus Kloster Bro, Søren Balle og Birgitte Stærmose