Hop til undermenu
Nyheder
15.12.2017

Erklæring om Jul i republikken

Hvem har egentlig ansvaret for miseren omkring ”Jul i republikken”?

 Der har i de seneste 10 dage verseret en sag i medierne om DRs nu nedlagte julekalender ’Jul i republikken’. Kalenderen er instrueret af Lotte Svendsen. DR har argumenteret for nedlægningen med henvisning til at kalenderen ikke levede op til DRs kvalitetskrav. Denne urimelige påstand er blevet modsagt af Lotte Svendsen, som har henvist til at have oplevet en politisk betinget beslutning om at klippe om i julekalenderen. Dernæst har DR nedlagt kalenderen.

Foreningen Danske Filminstruktører har igennem hele sagens forløb givet vores opbakning til instruktør Lotte Svendsen og det øvrige yderst kompetente hold. Vi mener, at denne sag handler om alt andet end kunstnerisk kvalitet og illustrerer en række væsentlige principielle problemstillinger, som mange kreative – og dermed også medlemmerne i Danske Filminstruktører – møder.

Under arbejdet med at skabe julekalenderen oplevede Lotte Svendsen et DR, som tydeligvis ikke turde stå ved deres oprindelige valg. Selvom både manuskript og cast blev accepteret af Lotte Svendsens chef på DR på et meget tidligt tidspunkt i processen, kom der pludselig fra et sted højere oppe i kæden en række indholdskrav af politisk karakter til julekalenderen, som væsentligt ændrede denne. Da julekalenderen efterfølgende nedlægges, lægger DR ansvaret for dette på Lotte Svendsen og de øvrige kreative. Ledelsen i DR anerkender ikke, DR selv har et stort ansvar for julekalenderens endelige form. Det er ikke rimeligt!  Derfor bakker vi Lotte Svendsen op.

Denne sag er principielt vigtig, og vigtig for os, fordi den kredser om en række forhold, som er yderst kritisable:

Ansvar

I samarbejdet med vores medlemmer og andre kreative, er det altid DR’s ønske at have det sidste ord – også i situationer, hvor de pågældende DR-medarbejdere intet har haft med tilvejebringelsen af udsendelsen at gøre. Når sagsgangen er så vilkårlig, som denne sag viser, får man ”hovsa-løsninger” og ikke en helstøbt vision for produktionen.  Det er et problem for de kreative, men det er sørme også et problem for de seere, som håber at opleve et samlet velovervejet værk. I sagen om den nedlagte julekalender har DR alt for sent i forløbet krævet ændringer, der klipper en væsentlig del af produktionen i stykker. Vi savner, at DR anerkender den mislykkede proces og ledelsens rolle heri, i stedet for udelukkende at melde ud til omverdenen, at det, der er blevet leveret, ikke er i orden. Med den nuværende proces sætter DR vores medlem i en catch-22 situation: Lotte Svendsen bliver gjort ansvarlig for en slutproces, som hun er blevet beordret til og derfor ikke har haft indflydelse på. Det er indlysende uacceptabelt.

Ledelse

Hvis DR ønsker mulighed for at ændre drastisk i et næsten færdigt program, som ingen tidligere i processen har varslet problemer med, er dette en helt ny situation for dem, som arbejder for DR. Derfor bør der aftales nogle helt nye retningslinjer for samarbejde, herunder godkendelsesprocedurer som giver vores medlemmer og de øvrige kreative de bedst mulige betingelser for at levere et ordentligt produkt.

Julekalender-sagen har skabt stor forvirring om DRs kontrolprocedurer og vi vil gerne høre fra DR, om dette er en arbejdsform, man kan forvente i fremtiden. I så fald vil det indebære nogle helt nye og meget alvorlige ændringer for vores medlemmer, som skal håndteres inden næste sag kommer. Vi ser frem til et udspil fra DR.

Faglighed

Hvis det er tilfældet, at en leder i DR har miskrediteret en instruktørs produktion for selv at slippe for beskyldninger om politisk indblanding, er det meget problematisk. Instruktøren bliver ramt på både renommé og pengepung, når det gælder om muligheden for at lave produktioner i fremtiden.

DR’s dominerende position

For os handler den politiske indblanding i 11. time sig ikke om politik. Vi er ligeglade om DR eller andre ønsker en produktion mere rød eller blå. Det handler for os, om at kunne sikre at levere et helstøbt resultat af en stærk kunstnerisk kvalitet, og det kan vi ikke, når DR forvalter deres position på den måde.

Det er problematisk, når en aktør som DR – der jo er en mastodont på markedet – tromler et af vores medlemmer og det kreative hold, som det er sket her. Vi applauderer Lotte Svendsen for hendes mod til at tage denne sag op, og vi vil kæmpe for, at vores medlemmer ikke undlader at sige fra overfor uacceptable arbejdsforhold af frygt for manglende støtte og opbakning til nye produktioner.

Vi imødeser forslag fra DR om, hvad de vil gøre for at skabe en kultur, hvor denne frygt ikke forekommer.

 

 

Bestyrelsen i Danske Filminstruktører har taget initiativ til at drøfte denne sag med DR og indkalder derfor DR-ledelsen til møde.