Hop til undermenu
Nyheder
04.04.2022

To forpersoner takker af i Danske Filminstruktører

Forkvinde Christina Rosendahl trådte af ved den netop afholdte generalforsamling i Danske Filminstruktører  og det samme gjorde næstformand Klaus Kjeldsen.

På generalforsamlingen blev der valgt og genvalgt bestyrelsesmedlemmer og den nye bestyrelse konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde i april.

I Danske Filminstruktører kommer vi til at savne vores gode og kloge samarbejde med Christina Rosendahl, og næstformand Klaus Kjeldsen. Både Christina og Klaus har været stærke og eminente sparringspartnere – både for sekretariat og bestyrelse.

Christina har varetaget den politiske ledelse i Danske Filminstruktører med stor vision, tydelighed og respekt for det daglige foreningsarbejde. Vi er stolte af den udvikling, som foreningen Danske Filminstruktører har gennemgået med Christina ved roret i et stærkt og uvurderligt samarbejde med næstformand Klaus Kjeldsen og næstformand Rasmus Kloster Bro!

Danske Filminstruktører har opnået markante resultater, mens Christina har været forkvinde siden 2014 og har siddet i bestyrelsen siden 2008. Her fremhæver vi: 

Udviklet Danske Filminstruktørers forslag til Filmforlig 2015 & 2019, herunder forslag om ny lavbudget-model på DFI og forslag om ny publikumsudviklingsindsats på DFI.

Udviklet Danske Filminstruktørers forslag til Medieforlig 2018 & 2022, herunder forslag om kulturbidrag på streamingtjenester.

Var med til at etablere rettighedsorganisationen Create Demark i 2016, der skal sikre betaling til kunsterne for on demand-brug.

Ledet Danske Filminstruktørers indsats for diversitet siden 2015 (har siddet i DFIs brancheforum for mangfoldighed)

Ledet Danske Filminstruktørers indsats for godt arbejdsmiljø i filmbranchen fri for grænseoverskridende adfærd siden 2019

Synliggørelse af filminstruktøren som kunstnerisk leder.

Christina har haft et særligt fokus på at skabe det bedst mulige rum for filmkunsten og for ordnede arbejds- og lønforhold for instruktøren, hvilket har været det gennemgående fokus, når hun har formuleret og været med til at forhandle Danske Filminstruktørers udspil til Medieforlig & Filmforlig.  

Ligeledes i Create Denmark har de ordnede arbejdsforhold, og særligt rettighedsbetaling fra streamingtjenesterne til kunsterne, har været helt afgørende temaer, hvor Christina har været ordførende siden 2016.

Christina Rosendahl har været Danske Filminstruktørers markante stemme i vores mange politiske indsatser og mærkesager, siden hun trådte til i 2014. Et helt gennemgåede tema for det arbejde, som Christina har stået i spidsen for, har været lighed: Bl.a. med fokus på at skabe bedre kønsbalance i dansk film og insistere på, at Danske Filminstruktørers arbejde med diversitet, repræsentation og mangfoldighed i dansk film skal have et strukturelt blik.

I den samlede brancheindsats mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunst, har Christina været en drivende kraft i, at vi i branchen skal etablere strukturer og handlemetoder til at forebygge og gribe ind overfor grænseoverskridende adfærd og til at skabe sunde arbejdsmiljøer til gavn for alle der arbejder i branchen.

Foto: Mathilde Schmidt

Christina udtaler:

"Jeg er utroligt stolt over at kunne overlade forpersons-posten i Danske Filminstruktører til en ny ildsjæl. Jeg takker mine to næst-forpersoner Klaus Kjeldsen og Rasmus Kloster Bro, alle medlemmer, bestyrelserne gennem tiden og ikke mindst sekretariatschef Sandra Piras og de kompetente ildsjæle i Danske Filminstruktørers sekretariat. Tak for tillid og opbakning til mig igennem en uhyre spændende tid for dansk film. Filmbranchen er præget af en meget dybt forankret samarbejdsånd, som jeg vil savne. Jeg har været stærkt optaget af at synliggøre filminstruktørens kunstneriske lederskab, særligt i forhold til arbejdsmiljø, diversitet og ordnede forhold - født ud af en vild tid med #metoo og et behov for at agere på nye måder. Særligt er jeg stolt af at have været med til at etablere on demand-rettighedsorganisationen Create Denmark, der skal sikre kunstnere betaling for online brug af værker. Vi instruktører lider ofte af en trang til at undgå rampelyset, vi har det bedst bag kameraet, og jeg har derfor arbejdet målrettet på at få trukket instruktørstanden frem i lyset, så vi anerkendes for vores kunstneriske og professionelle rolle i film eller tv-serier."

Klaus Kjeldsen har, som næstformand, dannet et stærkt makkerskab med Christina siden 2015 og har siddet i bestyrelsen siden 2008. Klaus har særligt markeret sig ved: 

Udviklings- og strategiarbejde ifm. Danske Filminstruktørers udspil til Medie- og Filmforlig.

Et stort arbejde i Fællesbestyrelsen og AVU-kopier – COPY-DAN, hvor Klaus har været Danske Filminstruktørers repræsentant.

Bindeled for Danske Filminstruktører til et større branchenetværk. 

Bestyrelsens repræsentant i legatudvalget gennem mange år, som uddeler midler fra den kollektive tredjedel af Blankbåndsmidlerne fra COPY-DAN.

Etablering af proces i Danske Filminstruktører, der skal sætte fokus på instruktørens arbejde med børn på film/serier. 

Klaus har, som næstformand, udviklet strategier for Danske Filminstruktørers udspil til Medie- og Filmforlig. Og så har Klaus trukket et stort læs i Copy-Dan-sammenhæng, hvor han har været Danske Filminstruktørers repræsentant i Fællesbestyrelsen og AVU-kopier. 

Klaus har også været Danske Filminstruktørers bindeled til flere organisationer i branchen, hvor han har sørget for, at Danske Filminstruktører har haft indflydelse.

Yderligere har Klaus lavet et stort arbejde, som bestyrelsens repræsentant i legatudvalget gennem mange år, som uddeler midler fra den kollektive tredjedel af Blankbåndsmidlerne fra COPY-DAN.

Klaus har ligeledes haft en afgørende rolle i at starte en proces i Danske Filminstruktører, der skal sætte fokus på instruktørens arbejde med børn på film/serier.  Et arbejde som foreningen vil arbejde videre med i løbet af 2022 og inddrage Klaus for løbende sparring.

Foto: Thomas Busk

Klaus udtaler:

"Jeg er glad for at have været med til at gøre en forskel (siddet) i bestyrelsen og været næstformand for Danske Filminstruktører. Vi har en dyb forståelse for, at det er vigtigt ikke sidde tilbage på bagerste række og pive over filmkunstens fortvivlende omstændigheder, men at komme frem til lærredet med løsninger, der gør noget for at ændre på forholdene. Det er jeg glad for og stolt over at have været med til."

Stor tak til Christina og Klaus for deres helt igennem professionelle, dygtige og nærværende arbejde som forpersoner for Danske Filminstruktører gennem mange år! 

Hvad sker der nu? 

• Medieforlig: Christina Rosendahl fortsætter, frem til sommerferien, med at være repræsentant for Danske Filminstruktører i forhold til Medieforliget, der fortsat forhandles.

• Create Denmark: Ligeledes fortsætter Christina Rosendahl som ordførende for Create Denmark frem imod Create’s generalforsamling i maj.

• Afskedsreception for Christina Rosendahl & Klaus Kjeldsen i foråret: Foreningen vil i løbet af foråret invitere medlemmer og samarbejdspartnere til en afskedsreception for Christina Rosendahl og Klaus Kjeldsen, hvor vi får takket behørigt af.

• Hvem bliver ny forperson for Danske Filminstruktører?: Bestyrelsen vælger nye forpersoner ved det førstkommende bestyrelsesmøde i april.

• Velkommen til to nye medlemmer af bestyrelsen!: Filminstruktør Anders Refn blev valgt ind i bestyrelsen. Anders har siddet i bestyrelsen ad flere omgange. Også filminstruktør Jeanette Nordahl blev valgt ind i bestyrelsen. Ligeledes blev Rasmus Kloster Bro, Dorte Bengtson og Lin Alluna genvalgt! Tillykke til alle fem med deres bestyrelsesposter!

I Danske Filminstruktører ser vi frem til samarbejdet med et nyt formandskab og med ny bestyrelse!

Den afgående bestyrelse: Rasmus Kloster Bro, Klaus Kjeldsen, Dorte Bengtson, Christina Rosendal, Ida Grøn, Lin Alluna, Olivia Chamby-Rus, Søren Balle (mangler) og Ala'A Mohsen (mangler).
 
Den nye bestyrelse: Rasmus Kloster Bro, Anders Refn, Dorte Bengtson, Ida Grøn, Lin Alluna, Olivia Chamby-Rus, Søren Balle (mangler), Ala'A Mohsen (mangler) og Jeanette Nordahl (mangler).