Hop til undermenu
Nyheder
04.10.2022

Q&A: Om forhandlingsforløbet mellem Create Denmark og streamingtjenesterne


Den 22. september udsendte en række producenter et åbent brev med en massiv kritik af Create og de pågående forhandlinger. I Create Denmark kan vi ikke genkende den fremstilling, de kommer med.

Vi har fuld fokus på bolden og ønsker mest at alt, at fokusere på de intensive forhandlinger, der foregår lige nu. Ingen ønsker mere end os at få en aftale på plads hurtigt, - hellere i dag end i morgen!

Vi ønsker her at opklare nogle af de misforståelser, der lige nu er omkring forhandlingerne og derfor har vi skrevet denne Q&A, der forhåbentligt kan opklare nogle af de tvivlsspørgsmål, der må være i forhold til Creates fokus og arbejde med at løse situationen med udviklingsstop, som så mange i vores branche er påvirket af. 

Vi balancerer på en knivsæg her, fordi forhandlingerne er underlagt strenge fortrolighedskrav af tjenesterne. Men når nogle af de producenter, der selv sidder med i forhandlingsrummet, går ud med et åbent brev, er vi nødt til at reagere.

Hvor alvorlig er situationen?

Situationen er alvorlig. Det er vi fuldt ud bevidste om. Kunstnere, producenter og filmarbejdere er hårdt ramt af det udviklingsstop, som tjenesterne vælger at opretholde. Hele branchen er dybt påvirket af det, der foregår lige nu. Vi forsøger at holde flyvehøjde og skarpt fokus på forhandlingerne, men det er svært, når vi gang på gang oplever, at nogle spreder misinformation til branchen. 

Er der ingen produktioner i gang nu?

Jo, der er produktioner i gang. TV2 har produktioner i gang, der er omfattet af ”gamle vilkår”, som TV2 selv har ønsket at sætte i gang. TV2 har derfor fortsat både ældre og nyt dramaindhold, de kan lægge på TV2 Play. 

Der er også produktioner i gang til Viaplay. Disse produktioner er omfattet af den aftale, vi indgik med Viaplay i sommer. Derudover producerer DR, som vanligt, da de har aftaler på plads med os. Netflix har ikke ønsket at oplyse, om de har produktioner i gang pt. 

Den primære udfordring lige nu er, at flere af tjenesterne vælger at fastholde et udviklingsstop og ikke sætter gang i udvikling af nye produktioner. Det er et stort problem, og det er det, som vi forsøger at løse i forhandlingsrummet med hver enkelt tjeneste lige nu. 

I skriver, at tjenesterne kan producere på gamle vilkår – hvorfor gør de så ikke det?

For at løsne op for udviklingsstoppet hurtigst muligt, har vi tilbudt alle tjenester, at de frit kan producere på ”gamle vilkår”, dvs. de vilkår, der gjaldt før streamingaftalen med Producentforeningen. Det kan de gøre, mens vi forhandler om mere varige løsninger med dem hver især, hvor vi i øvrigt er åbne for mange forskellige løsninger/modeller. Det er det absolut mest imødekommende quick fix, vi kan tilbyde fra kunstnersiden for at løsne op for situationen. 

Konkret har vi ift. TV2 tilbudt, at de sideløbende med, at vi forhandler, kan sætte produktioner i gang på de samme vilkår, som har været gældende for TV2 i mere end 10 år. Siden 2019 har TV2 igangsat over 50 produktioner på de vilkår. Det er vilkår, som TV2 selv har bedt om at måtte producere efter, også i løbet af denne sommer for de produktioner, der er mest værdifulde for TV2, f.eks. Badehotellet. 

Ingen af tjenesterne har derfor en holdbar begrundelse for at fastholde det selvpålagte udviklingsstop, mens forhandlingerne pågår. Derfor undrer vi os også over, at producenterne ikke bakker op om denne løsning, som ville kunne få nye produktioner i gang med det samme. Tjenesternes udviklingstop handler derfor snarere om at lægge pres på kunstnerne om at acceptere et lavere prisniveau.

Hvorfor går det ikke hurtigere med at finde løsninger?

Vi ville gerne have haft aftaler på plads med alle tjenester for længst! Vi stillede os til rådighed for forhandlinger i foråret og hele sommeren for at få hurtige løsninger på plads. Det lykkedes med Viaplay, som vi fandt en løsning med i løbet af ganske få uger. Vi er lige nu i fortsat positiv dialog med dem om at udvide den aftale. 

De øvrige tjenester har haft mindre travlt end os. Vi kan desværre ikke tvinge nogen til forhandlingsbordet, hvis de ikke selv ønsker det. 

TV2 ønskede først at påbegynde et forhandlingsforløb her i efteråret. De ønsker en aftale, som ikke kun er en midlertidig løsning. Det tager selvfølgelig længere tid at forhandle sådan en aftale, selvom det prioriteres højt af alle parter, og vi fra kunstnersiden har sat alle ressourcer til.

Kræver Create, at der bliver indført principper, som ikke gælder andre steder i verden?

Nej, det er overhovedet ikke rigtigt. Vores tilbud om at producere på gamle vilkår er et eksempel herpå. Derudover er vi åbne for at drøfte mange typer af løsningsmodeller. Det er vigtigt for os, at tjenester producerer på lige konkurrencevilkår under hensyntagen til nationale og internationale forskelligheder. 

Hvem repræsenterer Create i disse forhandlinger?

Create repræsenterer i disse forhandlinger 6 faggrupper. Manuskriptforfatterne, filminstruktørerne, filmklipperne, scenograferne, fotograferne og skuespillerne. Alle organisationerne står bag Create og deltager også i forhandlingerne. Det er det mandat, Create opererer ud fra. 

Hvad sker der med Disney +, Amazon, Apple mv.?

Vi har ikke været i dialog med dem. Derfor er det ikke rigtigt, når nogle producenter siger, at vi er uenige om aftalevilkår - der aldrig har været drøftet. Vi vil selvfølgelig meget gerne tale med dem, og vi er åbne for forskellige typer af løsninger, der måtte passe til dem. 

Er der aftaler på plads i de andre lande omkring os og flytter produktioner?

Det er en sandhed med modifikationer. F.eks. er streamingmarkedet ikke aftaledækket for alle rettighedsgrupper i Sverige, Norge og Tyskland – heller ikke i forhold til Netflix. Derudover er der lige nu en voldgift i gang i Tyskland vedr. Netflix. I UK er der heller ikke aftaler på plads for alle rettighedsgrupper. 

Vi har ikke konkrete informationer om, at der er produktioner, der flytter ud af landet. 

Hvorfor har I ikke tidligere fortalt mere fra forhandlingerne?

Alle streamingtjenesterne kræver streng fortrolighed omkring forhandlingsrummet. Det har vi selvfølgelig ønsket at respektere, fordi vi gerne vil i mål med aftaler hurtigst muligt. Det er desuden også noget, vi har aftalt med Producentforeningen. Når så markante producenter, der også deltager i forhandlingerne, vælger at gå ud med et åbent brev, er vi dog nødt til at reagere - også i pressen. 

Hvad sker der i forhandlingerne nu?

Der florerer rigtig mange fejlagtige historier derude lige nu, og vi oplever desværre, at der lækkes fra de forhandlinger, vi sidder i. Flere af vores medlemmer kontakter os med oplysninger, hvor rygter om forhandlingerne er løbet løbsk. 

Der er ingen tvivl om, at vi tager denne situation ekstremt alvorligt, og arbejder på højtryk for – sammen med streamingtjenesterne og TV2 - at kunne fremlægge aftaler indenfor kort tid, der vil skabe ro i branchen.