Hop til undermenu

Rettigheder

Danske Filminstruktører modtager og udbetaler penge fra COPY-DAN (for instruktion og manuskript) og Det Danske Filminstitut (for instruktion, videoaftalen) på vegne af rettighedshaverne.

Som instruktør og/eller manuskriptforfatter er du i henhold til Ophavsretsloven ophavsmand til dit værk, dvs. manuskriptet eller instruktionen. Det betyder, at du ud over lønnen for at skabe værket har ret til at modtage diverse sekundære indtægter for brugen af værket, herunder kabel retransmission, salg til skoler og biblioteker mm.

Danske Filminstruktører modtager og udbetaler penge fra COPY-DAN (for instruktion og manus) samt Det Danske Filminstitut (for instruktion, videoaftalen) på vegne af rettighedshaverne. Rettighedsmidlerne fra Det Danske Filminstitut udbetales for instruktion én gang om året på basis af oplysninger fra Det Danske Filminstitut om salg til skoler og biblioteker.

COPY-DAN midler udbetales for instruktion og manus én gang årligt for visninger på DR1, DR2, TV2, TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 Film, TV3, TV3+, DK4 og TVDanmark/Kanal4 i det forgangne år. Visninger i fx 2016 udbetales i slutningen af 2017