Hop til undermenu

Vejledning til dig, der har eget firma

OBS! Der er indgået aftale om at forlænge og udvide kompensationsordningerne til og med 31. januar 2021. Du kan læse mere og ansøge her. 

Hvis du har eget firma og arbejder på faktura, kan du bruge den midlertidige kompensationsordning for selvstændige i forbindelse med Corona-situationen, hvis du opfylder følgende krav:

  • Du kan søge denne ordning, hvis du er omfattet af én eller flere restriktioner. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at en eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab. Hvis det ikke er muligt at dokumentere dette, kan du i stedet overveje at ansøge ”Den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere”. Læs mere her 
  • Indtjening i firmaet i 2019 på mindst 10.000 kr. i snit per måned
  • Krav om at corona-situationen har givet dig et omsætningstab på mindst 30% i den periode, ordningen gælder

Og yderligere:

  • Du kan få kompensation på op til 90% af det gennemsnitlige tab, dog max. 23.000 kr. per måned
  • Ordningen gælder fra 9. marts 2020 til og med 31. januar 2021
  • Ved ansøgning skal der indsendes tro- og love erklæring om forventet tab
  • Eksempel: du har i 2019 instrueret et projekt på faktura, som gav dig 300.000 kr. i indtægt (= i snit 25.000 kr. per måned). I foråret skulle du have startet op på et nyt projekt, som ville give dig en indtægt på faktura på 50.000 kr., men dette projekt er blevet udskudt/aflyst pga. corona. Du kan nu søge kompensationsordningen og skal indsende dokumentation for indtægt i 2019 samt tro- og love erklæring om dit forventede tab i perioden 9. marts 2020 til og med 31. januar 2021.