Hop til undermenu

Vejledning til dig der har kombineret indtægt fra både A-indkomst og B-honorar og eget firma

Kombineret indtægt fra kunstnerisk virksomhed (A-indkomst, B-honorar og eget firma)

OBS: Den midlertidige kunststøtteordning er blevet forlænget. Hvis du har kombineret indtægt (A-indkomst/B-honorar/overskud  fra eget firma), kan du bruge denne ordning. Der er følgende  krav:

  • Du skal have haft en samlet årsindkomst på mellem kr. 96.000-800.000 i enten 2017, 2018 eller 2019
  • Dine indtægter skal stamme fra ”kunstnerisk virksomhed” (herunder hører også f.eks. undervisning eller foredragsvirksomhed)
  • Du skal have et forventet samlet indtægtstab på mindst 30 % pga. corona i den periode, ordningen gælder 
  • Du må ikke have søgt eller modtaget kompensation fra nogen af de andre kompensationsordninger. Du kan dog trække din ansøgning fra andre ordninger tilbage eller tilbagebetale kompensationen, hvis du hellere vil søge denne ordning
  • Du må ikke have ret til offentlige ydelser, f.eks. dagpenge. Hvis du er i A-kasse, skal du først undersøge hos dem, om du er berettiget til dagpenge. Du må dog gerne modtage supplerende dagpenge.  

Du kan få kompensation på op til 75 % af det forventede indkomsttab i perioden, dog max. 23.000 kr. per måned

Nemmere adgang

Du skal ikke længere skal kunne dokumentere dine tab i form af aflyste aftaler eller kontrakter, men kan søge alene på baggrund af nedgang i dine indtægter sammenlignet med en referenceperiode i 2017, 2018 eller 2019.  

Du skal på tro- og love erklære, at du havde forventet at modtage indtægter i perioden, men at dette ikke har været muligt som konsekvens af en af nedenstående restriktioner, - men du skal altså ikke længere konkret kunne dokumentere dette. 

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Det lille forsamlingsforbud gældende fra 26. oktober 2020 på over 10 personer

Ved ansøgning skal der indsendes en tro- og love erklæring

Eksempel: Du arbejder ofte i udlandet, men har ikke haft mulighed for det i perioden 1. september 2020 til 31. december 2020. Du plejer at holde foredrag, undervise, lave filmfremvisninger og lign., men har ikke haft mulighed for det i perioden 1. september 2020 til 31. december 2020. 

Læs her hvordan du søger ordningen for kombineret indkomst 

Kulturministeriet har oprettet en hotline, som du kan ringe til med eventuelle spørgsmål: 33 74 50 00

Opdateret d. 11. marts 2021